Tag Archives: hidayet için dua

Hidayet İsteme Duası

Hidayet isteme Duası Arapça : Allâhumme innî es’elüke biennî eşhedü enneke. Entellâhu lâ ilâhe illâ entel ahadü’ssamedü ellezî lem yelid velem yûled ve lem yekün lehü küfüven ahadün. Hidayet isteme Duası Türkçe Manası Anlamı :  “Allah’ım, Senden isterim; çünkü ben şahadet ederim ki Senden başka ilah yoktur. Ancak Sen varsın. Çünkü Sen, hiçbir zaman doğurmayan ve doğurul mayan… Read More »