Hidayet İsteme Duası

By | 19 Mart 2014

dualarHidayet isteme Duası Arapça : Allâhumme innî es’elüke biennî eşhedü enneke. Entellâhu lâ ilâhe illâ entel ahadü’ssamedü ellezî lem yelid velem yûled ve lem yekün lehü küfüven ahadün.

Hidayet isteme Duası Türkçe Manası Anlamı : 

“Allah’ım, Senden isterim; çünkü ben şahadet ederim ki Senden başka ilah yoktur. Ancak Sen varsın. Çünkü Sen, hiçbir zaman doğurmayan ve doğurul mayan ve hiçbir eşi ve benzeri olmayan bir Samed’sin (Her şeyin Kendisine Muhtaç Olup Kendisi Hiçbir Şeye Muhtaç Olmayan).”

Bu mübarek dua, peygamberlerin yapa geldikleri bir duadır. Bu duaya daha çok yatarken devam edilmesi tavsiye edilmektedir.