İman Tazeleme Duası

By | 19 Mart 2014

duaİmanımızı tazelemek için hangi duayı okumalıyız? İşte İman Tazeleme Duası;

BismillâhirRahmânirRahîm,

Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihi ve rusulihî vel yevmil âĥiri vel ba’si ba’del mevti ve bil kaderi ĥayrihî ve şerrihî minallâhi teâla vel hisâbu vel mîzani vel cennetti vennâru hakkun küllühâ. Vallâhu teâla vâhidin lâ min tarîkil adedi velâkin min tarîkin ennehû lâ şerike lehû lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ahadün.

İman Tazeleme Duası Türkçe Manası Anlamı : 

“Rahman ve Rahim Allahın adıyla,

Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye inandım. Kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna; hesap, mizan, Cennet ve Cehennem’in hak olduğuna inandım ve iman getirdim. Yüce Allah tektir, ortağı da yoktur, doğurmadı ve doğrulmadı ve O’na hiçbir şey eş olmadı.”

İman Tazeleme Duası çok önemli bir duadır. Akşam sabah bu duaya devam edilmelidir.

Allah’ın bütün düsturlarına kesinlikle inanmak üzerimize farzdır. Her Cuma akşamları, bu duaya devam etmek lazımdır.

İmanlı insanın devamlı okuyacağı dua budur. Ağza, buruna veya kafaya küfür söylenirse, hemen arkasından şu yukarıdaki duayı en az üç defa okumak gereklidir, insana manevi bir yardımcıdır. Büyüklerimiz ve bilginlerimiz bu yolu takip eylemişlerdir. Aksi halde hatalara düşmek ve bir daha bu hatalardan kurtulmamak mümkündür. Hz. Peygamberimiz bize bu hususta çok tavsiyelerde bulunmuştur.