Tag Archives: iman tazeleme duaları forum

İman Tazeleme Duası

İmanımızı tazelemek için hangi duayı okumalıyız? İşte İman Tazeleme Duası; BismillâhirRahmânirRahîm, Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihi ve rusulihî vel yevmil âĥiri vel ba’si ba’del mevti ve bil kaderi ĥayrihî ve şerrihî minallâhi teâla vel hisâbu vel mîzani vel cennetti vennâru hakkun küllühâ. Vallâhu teâla vâhidin lâ min tarîkil adedi velâkin min tarîkin ennehû lâ şerike lehû lem yelid ve lem… Read More »