Tag Archives: kendini geri isteme duası

Kız İsteye Giderken ya da Kızı İstenen Kimsenin Okuyacağı Dua

Ailesinden Veyahut Başkasından Bir Kadını İstemeye Gelenin Edeceği Dualar Nelerdir? Kız istemeden önce hangi dualar edilmeli? Kızı istenen kişi ne dua etmeli? Bir kadını isteyenin söze elhamdü lillah ve Peygambere salat ve selam ile başlayıp şöyle demesi müstehaptır: Eşhedü enla ilahe illallah vahdehu laşerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh Şehadet ederim ki… Read More »