Kız İsteye Giderken ya da Kızı İstenen Kimsenin Okuyacağı Dua

By | 08 Aralık 2013

dualarAilesinden Veyahut Başkasından Bir Kadını İstemeye Gelenin Edeceği Dualar Nelerdir? Kız istemeden önce hangi dualar edilmeli? Kızı istenen kişi ne dua etmeli?

Bir kadını isteyenin söze elhamdü lillah ve Peygambere salat ve selam ile başlayıp şöyle demesi müstehaptır: Eşhedü enla ilahe illallah vahdehu laşerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. Ben size, falanca kadını, yahut falanca kadının kızı falancayı istemeğe geldim, der vb. ifadeler kullanır.