Tag Archives: Kenzül Arş duası fazileti ve sırları

Kenzül Arş Duası

Bismillâhirrahmânirrahim* Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelin* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin* Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve… Read More »