Tag Archives: muharrem ayında yapılacak ibadetler

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua Arapça : Sübhânallâhi milel mîzâni ve müntehel ilmi ve meblağarrıdâ ve zînetel arşi. Lâ melcee velâ mencee minallâhi illâ ileyhi. Sübhânallâhi adedeşşefi vel vetri ve adede kelimâtillâhit- tâmmâti, bi rahmetike estağîsü, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi. Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîli, ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr. Ve sallallâhu alâ rasûlihi seyyidinâ… Read More »