Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua

By | 19 Nisan 2014

dualarMuharrem Ayına Girerken Okunacak Dua Arapça : Sübhânallâhi milel mîzâni ve müntehel ilmi ve meblağarrıdâ ve zînetel arşi. Lâ melcee velâ mencee minallâhi illâ ileyhi.

Sübhânallâhi adedeşşefi vel vetri ve adede kelimâtillâhit- tâmmâti, bi rahmetike estağîsü, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi. Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîli, ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr. Ve sallallâhu alâ rasûlihi seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîne. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua Türkçesi : “Mizan sahibini (Allah’ı) noksan sıfatlardan beri kılarım. Sonsuz ilim sahibini (Allah’ı) kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Arşın zinetini sağ­layanı (Allah’ı) da teşbih ve takdis eylerim.”

“Sığınmak ve yakarmak ancak o’nadır. Tek ve çiftler sayısınca O’nu teşbih ederim. Noksan sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Allah’ı tam kelimeleri sayısınca teşbih ederim. Rahmetinle Senden yardım isterim. Kuvvet ve kudret ancak Yüceler Yücesi olan Allah’a mahsustur. Allah bana kâfidir ve ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Allah, resulü (elçisi) Efendimiz Hz. Muhammed üzerine rahmet eylesin, ailesinin, ashabının ve hepsinin üze­rine rahmet eylesin. Rahmetinle ey Esirgeyenlerin En Esirgeyicisi.”

Hicri (Arabî) ayların başı Muharrem ayıdır. Bu ay Ramazan’dan sonra en şerefli aylardan bir tanesidir. Peygamberimiz bu ayı çok methetmiştir. Ashabı-ı Kiram da bu aya son derece hürmet göstermişlerdir.

Bilhassa yukarıdaki duayı Muharrem’in başlangıcında okumak çok sevap kabul edilmiştir.