İstihare Duası

By | 14 Nisan 2014

dualarİstihare Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhümme innî estahîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlikelazîm. Fe inneke takdiru ve lâ ekdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmülğuyûbi.

Allâhümme in künte ta’lemü enne hâzel emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî fakdirhu lî ve yessirhu lî sümme bârik lî fîhi ve in künte ta’lemü enne hâzel emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî fasrifhu annî vakdirhu lî.

İstihare Duası Türkçesi : “Allah’ım, senin ilminle istihare etmek istiyorum, kudretinle bu işe başlamış oluyorum, yüce fazlından istiyorum. Çünkü Sen kadirsin, ben değilim; Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün kaybı ve mey¬danda olmayanları bilirsin.”

“Allah’ım, eğer şu işin benim din ve dünyam için hayırlı olduğu¬nu bilirsen, bunu yapmaya bana kudret ver ve işimi kolaylaştır. Sonra beni bunda mübarek kıl. Eğer bu iş benim din ve dünyam ve bütün işlerim için şer ise, beni o işten vazgeçir ve beni uzaklaştır Allah’ım.” İstihare meşrudur. Buhâri’de, Müslim’de ve birçok muteber ki¬taplarımızda mevcuttur. Peygamberimiz istihare hakkında emirler bu¬yurmuştur. İşte bu dua da İstihare Duası’dır. Gece yatmadan evvel, Allah rızası için iki rekat namaz kılınır, arkasından bu dua okunur, ni¬yet yapılır ve yatılır. Gece gördüğü hal üzerine durumunu ayarlar. Me¬sela: Yatarken insan şöyle niyet ederek yatar: “Ya Rab, eğer benim bu niyet ettiğim iş hakkımda hayırlı ise bana beyaz, hayırsız ise bana siyah göster.” der ve yatar. Gece ne görürse, ona göre durumunu ayarlar.