Aşure Günü Duası

By | 14 Nisan 2014

duaAşure Günü Duası Arapçası : Allâhumme mâ amiltü min amelin fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhu velem terdahu ve lem tennehu, ve hamilte annî ve afev- te ba’de kudretike alâ ukûbeti ve daavtenî ilettevbeti ba’de cür’etî alâ ma’siyetike. Allâhumme innî estağfirüke minhu fağfirhu lî, vemâ amiltü fîhâ mimmâ terdahu ve vaadtenî aleyhissevâbu, fe takabbelhu minnî, velâ takta’ recâi minke yâ Kerîmü.

Aşure Günü Duası Türkçesi : “Allah’ım, bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şey­lerden ve sakındırmadığın, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle.”

“Bana yüklediğin vazifelerden beni affettin ve beni tövbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra benim tövbemi kabul buyurdun.”

“Allah’ım, Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Be­ni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse vaad ettiğin sevabı ben­den kabul eyle. Umudumu Senden kesme Allah’ım.”

Aşure Günü Duası meşhurdur. Peygamberim iz’in Aşure Gü­nü’nün önemi hakkında hadis-i şerifleri vardır.

Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor:

“Aşure Günü kim bir gün oruç tutarsa, Firdevs-i Ala ya (en üst Cennet’e) varis olur. ”

Yine buyuruyor: “Aşure Günü kim ki bin kere İhlâs Suresi’ni okursa, Cenabı-ı Hak o kimseye rahmet nazarı ile bakar. ” Onu sıddıklardan yazar. Aşurenin manası, nurlu yaşamak demektir.