Tag Archives: tavaf duaları

Tavaf Ederken Okunan Dua

Kişinin, ilk defa El-Haceru’l-Esved (siyah taş)i ziyarette el sürüp öptüğü ve tavafa başladığı*’) zamanlarda: Bismillâhi vallahu ekber, Allahümme imânen bike ve tasdıykan bikitâbike ve vefâen bi ahdike vettibâ’an lisünneti nebiyyike sallalla-hu aleyhi ve sellem. “[Allah’ın adıyla. Allah en büyüktür. Allahım! Sana iman ederek, kitabını tasdik, ahdine vefa ve Peygamberinin sünnetine uyarak]” demesi ve her bir… Read More »