Ebu Ma’şer Belhi Kimdir?

By | 14 Kasım 2022

İlk defa med-cezir hâdisesini keşfeden Ebû Ma’şer, bunun mâhiyetini
ve ay ile olan münâsebetini bildirdi. Bu bilgiler sonra Avrupa ilim çevrelerine intikâl etti. İlim târihi araştırmacılarından, Philip K. Hitti; “Gel-git olayının prensip ve kânunlarını Avrupa’ya öğreten, bu alandaki teoriyi ilk defa ortaya atan Ebû Ma’şer’dir” demektedir. Ebû Ma’şer, ayrıca enlem derecelerinin uzunlukları hakkında da fikirler ileri sürmüştür. Onun gerek med-cezir ile ilgili, gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki açıklamaları, astronomik coğrafyada Avrupa’ya yol gösterdi. Ebû Ma’şer’in astroloji ve vakitlerin hesaplanmasına dâir bir çok eseri vardır. Bunlardan bâzıları şunlardır:
1-Zîc-ül-Kebîr: Bu eserde yıldızların hareket ve I bû Ma’şer, ilk ilmî çalışmalarını İran Târihi,  konuşulan yerli ılillnr ve Hint kültürü üzeninle yaptı. Hadîs ilminde âlimler arasında yur aldı. İlim öğrenmek İçin gittiği Bağdât’ta astronomi ilmine yöneldi. Bıkmadan, yorulmadan yaptığı çalışmalar ve hırsı sayesinde devrinin en büyük astronomları arasına girdi. Astronomi alanındaki çalışmalarında hocası Sened bin Ali’nin eserlerinden faydalandı