El-Müntekim Esmasının Faziletleri

By | 13 Mart 2014

duaEl-Müntekim Esmasının Faziletleri ve El-Müntekim Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El-Müntekim Esmasının Anlamı; “Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alıcı. “

El-Müntekim ism-i şerifin özellikleri ve sırları :

*Düşmanına karşı zayıf olan “Yâ Müntekım” ism-i celilini okumaya devam ederse Cenabı Hakk intikamını zalimden alır.

*Adedi (630), saati Merih’tir. Düşman üzerine mansur ve muzaffer olmak için mezkur aded okunmaya devam edilir.

*Zalimin zulmünden yakasını kurtaramayan kimse günde (1000) defa: “Yâ Müntekımü, yâ Kahhâru” diye niyet ederek okursa zalim cezasını bulur. Bu hak eden kimse için uygulanır. Bu ismi şerif Azrail Aleyhisselam’ın zikridir.

*Bu zikri şerifi vird edinenler, her türlü düşmanın sultasından nefsini korumuş olur. Bu ismi cehlin şemsiyesi altında bulunan kimseye dokunan helak olur.