Elbise Giyerken Okunacak Dua

By | 13 Mart 2014

sifali-dualarElbise Giyerken Okunacak Dua Nedir? Yeni bir elbise giyerken hangi duayı okumalıyız? Elbise Giyerken Okunacak Dua ve Anlamı Nedir?

Hz. Peygamber (s.a.v.), elbise giyerken şöyle duâ ederdi:

Elbise Giyerken Okunacak Dua Arapça : 

“El-hamdu lillâhillezî kesânî hazâ ve razakanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuv-veh.”

Elbise Giyerken Okunacak Dua Anlamı : 

 

Bunu bana giydiren ve tarafımdan bir kuvvet ve kudret harcamaksızın onu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.” (Nevevî, el- Ez-kâr: 22)