Evliyaların Ermişlerin Kabirleri Ziyaret Edilmelidir

By | 21 Şubat 2015

Evliyaların Ermişlerin Kabirleri Ziyaret Edilmelidir

1 – Eyüb Sultan Hazretlerini ziyarete giden kimse hazırlıkları gitmelidir.

Önce güzelce bir abdest alınmalıdır. Besmele ile evden cıkıp doğruca türbeye gidilmeli, varıldığında:

“Esselhamü aleyke ya Halid Bin Zeyd. Esselamü aleyke ya Ebha Eyyübel Ensari! Radıyallahü anke. Ve cealel cennete menzileke ve meskeneke. Esselhamü aleyke ve rahmetullahi ve berakatuh” diyerek ebedleselam verilmelidir.

Ve 11 kere İhlas Süresi ile bir Fatiha Süresi oku n malı ve isteyen türbenin bir köşesinde oturup “Yasin Süresr’ni de okuyabilir.’ Sonra dili döndüğü kadar dua edilir ve ne dileği, ne haceti varsa onu Cenab-ı Hak’tan ister.

“Ya Rabbi, bu büyük zat hürmetine, Resulullahı evinde misafir eden bu sevg1ii kulun Hz. Halid bin

Zeyd hürmetine şu şu dileğimi, şu şu …………… hacetimi ver” diyerek ne muradı varsa onu Yüce Allah’tan dileyip. niYaz edip yalvarır. Cenab-ı Hak, kullarının dualarını kabul eder, istek ve dileklerini verir. Allah’tan rahmeti, merhameti boldur.