Fatiha Suresinin Fazileti

By | 25 Aralık 2013

duaFatiha Suresi Kur’an-ı Kerim’de ki en mühim surelerden biridir. Manası itibariyle bir müminin dilinden düşürmemesi gereken bir duadır. Fatiha Suresinin faziletine dair pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadisleri vermeden önce gelin önce Fatiha Suresi’nin arapça ve Türkçe okunuşlarına bakalım.

Fatiha Suresi Araçpa : 

Bismillahirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn. Er rahmânir rahıym. Mâliki yevmid dîn. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. İhdinas sırâtal müstekıym. Sırâtallezîne en’amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim, velad dâlliyn.

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı Manası :

Hamd olsun alemlerin Rabbi, Rahman, Rahıym, Din gününün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allah’a. Yalnız Zât-ı Ecelli Ala’na kulluk, ibadet ederiz. Yalnız Sen’den yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Fatiha Suresinin Fazileti :

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Fatiha sure-i celile hakkında şöyle buyurmuştur :

“Fatiha-i Şerife terazinin bir kefesine, Kur’an-ı Kerim diğer bir kefesine konsa, Fatiha-i Şerife yedi misli ağır gelirdi.”
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, Sure-i Fatiha’nın misli gibi bir sure, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da ve ne Kur’an’da inmemiştir.”
“Yatağa girince, Fatiha ve İhlas suresini okursan, ölümden başka bütün serler ve kötülüklerden korunmuş olursun.”
“Cenabı Ecelli Alâ bir kavim için hak ettikleri azabı onlara göndereceği anda, onların sabilerinden bir çocuk mektepte
“El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn” suresini okuyunca Allah Teala onlardan kırk yıl azabı kaldırdı.”
“Fatiha-i Şerifeyi okumak insanı Cenab-ı Ecelli Ala’nın gazabından muhafaza eder.”
“Fatiha-i Şerife ölümden başka her şeye şifadır.”
* “Sana Kur’ân’ın en faziletli olan suresini haber vereyim mi?”
“Haber ver, yâ Resulellâh.” dedim. Resulü Ekrem:
“El hamdü lillâhi rabbil âlemiyn, diye okudu.”
* “Evinde Fatiha ve Ayet’el Kürsi’yi okuyan kimseye o gün içinde şeytan ve cinninin hiç bir zararı dokunmaz.”
* “Şeytan dört defa acı, acı bağırmıştır: Lanet olunduğu vakit, cennetten çıkarıldığı vakit, Muhammed (a.s.) gönderildiği vakit, Fatiha Suresi indirildiği vakit.”
“Cenabı Ecelli Alâ kuluna bir şey ihsan ettiği vakit o kul “El hamdü lillâh” derse, o nimetin şükrünü eda etmiş olur. İkinci defa, “El hamdü lillâh” derse, Allah Teala onun sevabını yeniler. Üçüncü defa “El hamdü lillâh” derse, bütün küçük günahları affedilir.”
* Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Fatiha-i Şerife’nin esrarı hakkında:
“Mühim bir ihtiyacı olan kimse Fatiha-i Şerife’yi akşam namazının farzından sonra kırk defa okusun ve Cenab-ı Ecelli Alâ’dan ne muradı varsa istesin, muhakkak muradı hasıl olacaktır. Biz tecrübe ettik, sahih olduğunu müşahede ettik.” buyurmuşlardır.
* Fatiha-i Şerife şifa niyeti ile yedi defa okunursa tesirini gösterir.

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Şöyle Buyurmuştur :
“Her kim yatarken evvela Fatiha’yı, ondan sonra İhlas’ı okur da yatarsa, o gece ölümden başka her şeyden emin olur.” buyurmuşlardır.

Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Bir kimse evine gelince önce Fatiha Suresini, daha sonra İhlas Suresini okursa, Allah Teala o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsan eder.”