Gece Uyumayan Bebek İçin Okunacak Dua

By | 26 Aralık 2013

dualarBebekler geceleri hiç bir şey yokken huzursuz olurlar ve uyku tutmaz olur. Böyle bir durumda gece uyumayan bebekler için aşağıda ki dua okunabilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.