Tag Archives: gece uyumayan bebekler için dua

Uyku Tutmadığında Okunacak Dua

Gece uyku tutmadığında okunacak dualar nelerdir? Bazen çok yorgunluktan bazen kafamıza birşey takıldığında bazende sebepsiz yere uyku uyumakta zorluk çekeriz. İşte böyle anlarda gece uyku tutmadığında rahat uyumak için dua okumak gerekir. Hz. Ali (r.a.) rivayet dildiğine göre Allah Rasûlü (s.a.v.) uyumak için yatağa yatınca şöyle duâ ederdi: “Allâhumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî… Read More »

Gece Uyumayan Bebek İçin Okunacak Dua

Bebekler geceleri hiç bir şey yokken huzursuz olurlar ve uyku tutmaz olur. Böyle bir durumda gece uyumayan bebekler için aşağıda ki dua okunabilir. Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ… Read More »