Tag Archives: uyumak için okunacak dua

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Arapçası : Allâhu yeteveffel enfüse hîne mevtihâ velletî lem temüt fî menâmihâ fe yümsikülletî kadâ aleyhel mevte ve yürsilül uhrâ, ilâ ecelin müsemmâ, inne fî zâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn. Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Türkçesi : “Allah, ölüm zamanında, ölmeyenlerin de uykusunda ruhlarını alır. Bu suretle hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar, diğerini belirli bir vakte kadar… Read More »

Uyku İçin Okunacak Dua

Uyku İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme, ğâretinnücümü ve hede’etil uyûnu, ente hayyün ayyümün. Lâ te’huzuhu sinetün velâ nevmün. Yâ Hayyü yâ Kayyûmü, ehdi leylî ve enim ayni. Uyku İçin Okunacak Dua Türkçesi : “Ey yıldızları donatan ve gözlere uykuyu hidayet eden Allah’ım. Sen Hay ve Kayyum’sun; yani, dirisin ve her şeyi koruyucusun. Sana ne uyku ve ne de… Read More »

Uykuda Korkutulan Kimsenin Okuyacağı Dua

Uykuda Korkutulan Kimsenin Okuyacağı Dua Arapça : Eûzü bi kelimâtillâhittâmmâti min ğadabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâtiş şeytâni ve en yahdurûn. Uykuda Korkutulan Kimsenin Okuyacağı Dua Türkçe : “Allah’ın tam olan kelimeleri ile gazabından ve kullarının şerlerinden, şeytanların vesvesesinden ve onların yanımda bulunmalarından Allah’a sığınırım.” Şeytan insana son derece tutkundur, onu kötü yollara sevk etmek için… Read More »

Uyku Tutmadığında Okunacak Dua

Gece uyku tutmadığında okunacak dualar nelerdir? Bazen çok yorgunluktan bazen kafamıza birşey takıldığında bazende sebepsiz yere uyku uyumakta zorluk çekeriz. İşte böyle anlarda gece uyku tutmadığında rahat uyumak için dua okumak gerekir. Hz. Ali (r.a.) rivayet dildiğine göre Allah Rasûlü (s.a.v.) uyumak için yatağa yatınca şöyle duâ ederdi: “Allâhumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî… Read More »