Uyku Tutmadığında Okunacak Dua

By | 30 Aralık 2013

duaGece uyku tutmadığında okunacak dualar nelerdir? Bazen çok yorgunluktan bazen kafamıza birşey takıldığında bazende sebepsiz yere uyku uyumakta zorluk çekeriz. İşte böyle anlarda gece uyku tutmadığında rahat uyumak için dua okumak gerekir.

Hz. Ali (r.a.) rivayet dildiğine göre Allah Rasûlü (s.a.v.) uyumak için yatağa yatınca şöyle duâ ederdi: “Allâhumme eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve fevvadtu emrî ileyke ve elce’tu zahrî ileyke âmentu bikitâbike’lmunzeli ve nebiyyike’l-mursel.”

Rahat Uyumak için Okunaak Dua Anlamı Manası : Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana bıraktım, sırtımı sana dayadım, indirilen kitabına ve gönderilen peygamberine îmân ettim.” (Nesâî: 772)

Berâ b. Azîb (r.a.) rivayet ediyor: Allah Rasûlü (s.a.v.) uyuyacağı zaman şöyle derdi: “Bismike ahyâ ve emût.” Senin isminle dirilir, senin isminle ölü¬rüm. Bu hadîs-i şerif değişik şekillerde rivayet edilmektedir.

Hz. Huzayfe(r.a.)’dan da şöyle rivayet edilmektedir: “Allâhumme bismike ahyâ ve emût.” Allah’ım! Senin isminle dirilir, senin isminle ölürüm. (Nesâî, Atnelu ‘l-Yevtn: 749) Bazı rivayetlerde ise “ölüm” lafzı önce, “hayat” lafzı sonra gelmektedir.

Uykusuzluk İçin Okunan Dua Okunuşu Arapça : “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Uykusuzluk İçin Okunan Dua Anlamı Manası : Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.