Hayırlı Kapılar ve Nasipler İçin Okunacak Dua

By | 07 Mayıs 2014

sifali-dualarHayırlı Kapılar ve Nasipler İçin Okunacak Dua Arapça : Allâhümme, yâ müfettihal ebvâbi, ve yâ müsebbibel esbâb, ve yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri, ve yâ delîlel mütehayyirîne ve yâ ğıyâsel müsteğisîne ve yâ müferricel mahzûnîne eğisnî, tevekkeltü aleyke yâ Rabbi, kadaytu fevvedtü faradtü emrî ileyke, yâ Rezzâku yâ Fettâhu yâ Bâsitü, ve sallallâhü alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Hayırlı Kapılar ve Nasipler İçin Okunacak Dua Türkçe Manası Anlamı : “Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kullarının kalplerini istediği tarafa döndüren, hayrette kalanlara öncülük eden Allah’ım. Ey yardım isteyenlere yardım eden, mahzunları genişleten Allah’ım, bana yardım et, bize yardım et ki, Sana güvenelim. Ey Rabbimiz, Sana tevekkül ettim, işimin hepsini Sana havale eyledim. Bütün işimi Sana çevirdim. Ey rızıkları veren, ey her şeyi açan, ey her şeyi döşeyen. Mahlûkatım en hayırlısı olan Hz. Muhammed üzerine salât ve selam eyle. Ailesinin ve ashabının da üzerine rahmetini ihsan eyle Allah’ım.”

Bu duada bir sızlanış ve bir yalvarış vardır. Bütün kapıları açan Mevla’dan hayırlı kapıların açılması, bütün iyi sebeplerin hazırlanması istenmektedir. Kalpleri döndüren, gönülleri coşturan Hz. Allah’tan yardım istenmelidir.

Hakk’a yaslanmak, bütün iradeyi O’na terk etmek, rızkımızı ve-renin O olduğunu itiraf etmek lazımdır. İşte daha buna benzer bir iyi-likler hazinesi olan bu duaya devam etmek, bizim manevi faydamızın en canlı bir tablosudur. Dualar bir vesiledir. Bunlar sayesinde bize is-tediklerimizi verecek olan Yüce Allah’tır. O’na sığınmak ve O’ndan dilemek lazımdır.

Ayrıca bu duayı abdestli okumak hususu tavsiye edilmektedir. Rivayetlere göre, Peygamberimiz hayatlarında bu duaya devam buyurmuş ve Ashabı-ı Kirama da bu duayı tavsiye buyurmuştur. Bizim için hem maddi hem de manevi bir hazine sayılmaktadır. Allah cüm¬lemize bu duanın ve diğer duaların faziletini nasip buyursun. Amin.