Hz Davud’un Duası

By | 10 Şubat 2014

duaHz Davud a.s. peygamberlik döneminde pek çok ibretlik olay yaşamış bu olaylar karşında yaşadığı zorluklara karşı daima dua etmiştir. İşte Hz Davud’un (a.s.) Duası ;

“Rabbinden setr ü himaye edilmesini istedi, rükû ile yere kapanıp Allah’a döndü. ”

Allah Teala da Davud (a.s.)’ın duasını kabul edip şöyle buyurdu:

“Biz de onu salih bir zat olarak intihap ettik. Nezdimizde muhakkak onun bir yakınlığı ve bir akibet güzelliği vardır.”