Hz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua

By | 24 Ekim 2014

dualarHz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua Arapçası : Esselâmü aleyke yâ sâhibe Resûlillahi fîl-ğâri ve refîkihi fîlesfâr.

Esselâmü aleyke eyyühessıddîku, cezâkellâhu an Resûlillahi hay- rel cezâi ve radiyallâhu anke ahsenerrıdâ.

Esselâmü aleyke yâ Emîrel-Mü’minîn.

Hz. Ebu Bekir’in Kabri Başında Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ey mağarada ve yolculuklarda Resûlullah’m arkadaşı olan yüce insan, selam senin üzerine olsun.”

“Selam senin üzerine olsun ey Sıddık. Allah seni en hayırlı mükafatla mükafatlandırsın. Allah senden en güzel bir biçimde razı olsun.”

“Selam senin üzerine olsun ey Müminlerin Emiri.”
Medine-i Münevvere’de önce Resûlullah’ı, sonra da onun en seçkin ve yetkin arkadaşı Hz. Ebu Bekir Efendimiz’i ziyaret ederken okunacak duayı yukarıda yazmış bulunuyoruz.

Bu dua kısa olmakla beraber, salat ve selam çok şumüllü ve çok önemlidir. Onun türbesinin önünde okunacak dua ve yapılacak selamlaşma işte budur.

Orada yapılacak daha birçok çeşitli dualar mevcuttur. Bu mübarek makamların ve feyizli türbelerin önündeki hürmet ve bu dualar sayesinde birçok insan himmet almış ve feyiz bulmuşlardır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.