Hz. İbrahim a.s. Duası

By | 18 Aralık 2013

duaHz. İbrahim a.s. Allah’a nasıl dua etmiştir? Hz. İbrahim a.s. Ettiği Dua.

İbrahim (a.s.) Allah Teala’ya şöyle duada bulunmuştu:

Rabbi heb lî mines sâlihıyn.
“Ey Rabbim! Bana salihlerden bir oğul ihsan et.”

Allah Teala İbrahim (a.s.)’ın duasını kabul ettiğini şöyle beyan buyuruyordu:
“Biz de ona çok uysal bir oğul İsmail Aleyhisselam’ın müjdesini verdik.”