Camiye Giderken Okunacak Dua

By | 18 Aralık 2013

sifali-dualarCamiler, mescitler namaz için en uygun mekanlardır. Farz namazlarımızı camilerde kılmak için evden vakitlice çıkmalı ve aşağıda ki duaları okuyarak camiye varmalıyız.

Dua Arapçası : Allâhümmec’al fi kalbî nûran ve fî lisânî nûran ve fî sem’ıy nûran vec’al fî besarî nûran vec’al min halfî nûran ve min emâmî nûran vec’al min fevkî nûran ve min tahtı nûrâ. Allâhümme a’tınî nûrâ.

Dua Manası : Ey Allah’ım, kalbimde nur kıl, lisanımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, arkamda ve önümde nur kıl, üstümde ve altımda nur kıl. Ey Allah’ım bana nur ver.

“Peygamber Efendimiz, sabah ezanı okunduğu vakit namaza gelirken bu duayı okurlardı.”

Allâhümme innî es’elüke bi hakkıs sâiliyne aleyke ve bi hakkı memşâye hazâ, fe innî lem ahruc âşiran ve lâ betaran ve lâ riyâen ve lâ süm’aten ve haractüt tikâe sehatıke vebtiğâe merdâtik, es’elüke en tüıyzenî minen nâri ve en tağfira lî zünûbî, innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente.

Manası: Ya Rabbi, Zatı Ecelli Ala’ndan isteyip, taatına koşan kulların hakkı için ve benim yürümemin hakkı için Zatı Ecelli Ala’ndan talep ederim. Zira ben şirk veya azgınlık, gösteriş ve herkese işittirmek için çıkmadım, belki gadab-ı ilahiyyenden sakınmak ve rızayı bârîni tahsil etmek için çıktım. Sen’den istediğim beni cehennemden koru ve benim günahlarımı affet. Zira senden başka günahları affedici bir ilah yoktur.

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
“Kim evinden namaz için çıktığı vakit bu duayı okursa Allah (c.c.) o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir. Onun için istiğfar ederler ve o kul namazı bitirene kadar Cenabı Ecelli Ala ona rahmeti ile nazar eder.”