İmanla Can Verme Duası

By | 18 Mart 2014

duaİmanla Can Verme Duası Arapça : Allâhumme innî es’elüke hayrel mes’eleti ve hayredduâi ve hayrennecâhi ve hayrel ameli hayressevâbi ve hayrel hayâti ve hayrel memâti ve ve sebitnî ve sakkil mevâzinî ve hakkik îmânî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî vağfir hatîetî. ve es’elüked-derecâtil ulâ minel- cenneti, âmîn.

(Allâhumme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havât،mehu ve cevâmiahu ve^evvelehu ve âhirehu ve zâhirehu ve bâtınehu, vedde- recâtil ulâ minel-cenneti. Allâhumme innî es’elüke en tübârike lî fî sem’î ve fî basarî, ve fî rûhî ve fî halkî ve fî mahyâyi ve fî memâtî ve fî amelî. Allâhumme ve takabbel hasenâtî ve es’elükel-ulâ minel- cenneti.)

İmanla ölmek için bu duayı akşam sabah okumak icabet eder. Çünkü insanın en büyük saadeti imanla ölmektir. En büyük devlet ‘iman devletidir. Para dünyada insanın sermayesi olduğu gibi, iman da ahretimizin sermayesidir.

Hele insanın son nefesi çok mühimdir. Kelime-i Şahadet ile ölmek, imanı muhafaza ederek emaneti sağlam olarak Hakk’a teslim etmek, ne büyük bir mürüvvet ve ne mutlu bir devlettir. En büyük sermaye imandır. İşte bu duayı devamlı okuyan insan, Allah’ın emri ile imanla çene kapatacaktır. Allah cümlemize iman nasip eylesin, âmin.