Mümine İsabet Eden Küçük-Büyük Belalar

By | 21 Aralık 2022

“Onlar, kendilerine bir bela geldiği zaman ‘Biz A lla h ’a aidiz ve biz ancak O ’na dönücüleriz’ diyenlerdir. İşte Rablerinden  mağfiretler ve rahmet, hep onların üzerinedir ve onlar, doğruyola erdirilenlerin ta kendileridir.” (Bakara, 156-157)Ebu Hureyre (radıyallahu an/ı/dan Rasulllllah (sallallahu
aleyhi ve sellem fin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Sizler, ayakkabınızın ayağınızı incitmesine varıncaya kadar her durumda Allah’a istirca edin! (‘Biz A llah’a aidiz ve biz ancak O ’na dönücüleriz’ deyin) Çünkü bu dahi belalardandır (sallallahu aleyhi ve sellem)’i şöyle derken işittim: “Bir bela ile karşılaşan hiçbir kul yoktur ki ‘Biz Allah’a aidiz ve biz ancak O’na dönücüleriz. Allah’ım! Uğradığım bu musibetten dolayı bana ecir
ver ve bana ondan daha hayırlısını lütfet’ desin de Allah, o musibete karşılık ona ecir vermiş ve kaybettiğinden daha hayırlısını lütfetmiş olmasın.” Ümmü Seleme devamla şöyle dedi: “(Eşim) Ebu Seleme vefat edince Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bana emrettiği sözleri söyledim. Allah, O ’nun ardından bana hayır olarak Allah Rasulü’nü nâsib etti.” “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Seleme’nin gözleri
açık halde iken yanma girdi. O’nun gözlerini kapattı. Sonra “Ruh alındığı zaman göz onu takip eder” buyurdu. Ebu Seleme’nin
ailesinden bazıları ağlayıp bağrıştılar. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Kendiniz için ancak hayırla dua edin. Melekler söylediklerinize “âmin” diyorlar.” buyurdu. Sonra şöyle dedi: “Allah’ım, Ebu Seleme’yi bağışla ve hidayet olunmuşlar arasında, derecesini yükselt. Onun ardından, geride bıraktıkları  arasında (yerini doldurabilecek) birini ona halef kıl. Bizi ve onu bağışla. Ey âlemlerin Rabbi, onun kabrini genişlet ve nurlandır.”
1*0

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.