Osman Gazİ’nin Rüyası

By | 16 Mayıs 2022

Osman Gazi, İmparatorluk henüz küçük bir beylik iken, zamanın ünlü alimlerinden Şeyh Edebali Efendinin evinde konuk olur. O gece bir rüya görür.
Uykusunda yine Şeyhin evinde kaldığını ve geceyi orda geçirdiğini görür. Yattığı yerden gökyüzünde gittikçe parlayan bir ışık hilâl şekline bürünür ve hızla yere inerek Şeyhin göğüsüne girer.

Aynı ışık bu kez Şeyhin göğsünden çıkar bir dolun ay halinde kendi göğsüne girer. Ardından da kucağından bir çınar ağacı boy salar. Bu çınar ağacının boyu göklere ulaşırken, dalları da yer yüzünün dört bir yanına uzanır. Dağlar, ırmaklar, okyanuslar çınar ağacının gölgesi altında kalır. Sıra sıra minareler, ekranlar, kuleler, dikilitaşlar, sütunlar hepsi bu çınarın gölgesi altındadır. En zirvede de hilalli bir bayrak dalgalanmaktadır.

İşte tam bu sırada bir fırtına kopar, fırtına çınarın yapraklarını yeryüzünün dört bir yanına savururken,

Kostantaniye yönünden gelen bir yüzük, Osman Beyin parmağına takılırken uyanır.

Osman bey gördüğü bu rüyasını Şeyhin adamlarından birine anlatır.

O kjşi de bu rüyayı ancak Şeyhinin yorumlayabileceğini söyler. Şeyh Edebali Efendi, kızı

Mal Hatunla Osman Gazi’nin evleneceklerini ve soyunun imparatorluk kuracak kadar yüceleceğini söyler. Böylece de rüya gerçekleşmiş olur