Tesbih Namazı Nasıl Kılınır Diyanet

By | 06 Şubat 2014

duaTesbih Namazı Nasıl Kılınır Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yayınladığı Kaynaklarda Aşağıda ki Hadis-i Şeriflerle Tarif Edilmiştir. Tesbih Namazını, Efendimiz Hz. Rasûlullâh (s.a.v.), Amcası Abdulmuttalib’in oğlu Abbas (r.a.)’a şöyle öğretmiştir.

Abbas bir gün Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’e sorar ve der ki:

— Yâ Nebîyallâh, ben hayli yaşlandım, zamanımı geçirdim… Bana öyle bir şey öğret ki, bunca boşa geçen yıllardan sonra bir şeyler yapmış olarak Huzurullâh’ta yerimi alayım?..

İşte bunun üzerine Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

— Yâ Abbas, ey amcam!. Sana vereyim mi?.. Vermemi ister misin?.. Sana on özelliği olan şu namazı öğreteyim mi ki; onu edâ ettiğin zaman, Allah günahlarının ilkini de sonunu da; eskisini de yenisini de; bilerek yapılanını da bilmeyerek yapılanım da; küçüğünü de büyüğünü de; gizlisini de açık olanım da AFFEDER!.. İşte bu on günahtır (bütün günahlar).

Yeryüzündekilerin en büyük günahkârı dahi olsan, bu namaz sebebiyle günahların affolur… Alic (çok kumlu bir çöl) kumlan kadar günahın olsa dahi Allah onları affe-der!..”

İşte böyle buyuran Rasûlullâh Aleyhisselâm, tesbih namazının nasıl kılınacağını da şöyle tarif ediyor hadisin devamında:

“Dört rekâtlık bir namazın her rekâtm da, “Allâhuekber” deyip namaza durduktan sonra on beş defa “SUBHÂNALLÂHİ VELHAMDULİLLÂHİ VELÂ İLAHE İLLÂLLÂHU VALLÂHU EKBER” dersin; sonra 336 Fatiha ve bir sûre okur; sonra on defa daha aynı tespihi tekrar edersin; sonra rükûya eğilir, on kere daha tespih edersin; sonra rükûdan kalkıp ayakta dururken on kere daha tespih edersin; sonra secdeye varır on kere tespih edersin; sonra secdeden kalkıp oturur ve on kere tespih edersin ve nihayet tekrar, ikinci defa secdeye varır on kere tespih edersin ki, toplam yetmiş beş eder… Bunu dört rekâtta da aynen tekrar edersen, toplamı üç yüz olur…

Böyle bir namazı her gün kılmaya gücün yeterse, her gün kıl; yetmezse, Cuma günleri, haftada bir kere kıl; bunu da yapamazsan, ayda bir defa kıl; buna da gücün yetmezse ömründe bir defa kıl!..

Tespihin okunuş hızına bağlı olarak yirmi ile otuz dakika arasında zaman alan, böyle bir namazın insana kazandırdıkları iyice bir düşünülürse; sanırım, en az haftada bir defa Cuma gecelerinde mutlaka bu namaz edâ edilmelidir…

Tasavvufla iştigal edenlerin ise, bu namazlara mümkün ise her gece yatmadan evvel veya gece kalktıklarında devam etmelerini özellikle ve önemle tavsiye ederiz. Zira, bu namazın getirdiği ruhanî güç, ancak tatbik edenler tarafından anlaşılır.