Zilzal Suresinin Fazileti

By | 08 Ocak 2014

dualarZilzal Suresinin Fazileti ve Arapça Türkçe Okunuşları Anlamı Nedir?

Bismillâhirrahmânirrahıym.
İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Ve ahracetil ardu eskâlehâ. Ve kâlel insânü mâ lehâ. Yevmeizin tühaddisü ahbârahâ. Bi enne rabbeke evhâ lehâ. Yevmeizin yasdürun nâsü eştâten H yürav a’mâlehüm. Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah. Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerah.

Zilzal Suresinin Manası :

Yer kendisine ait şiddetli bir sarsıntı ile zelzeleye uğratıldığı zaman, yer içindeki bütün ağırlıklarını fırlatıp çıkardığı, insan “buna ne oluyor” dediği zaman, o gün yer bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbi kendisine öyle vahy’etmiştir. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için, dağınık bir biçimde hesap yerinden döneceklerdir. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor idiyse onun sevabını görecek, kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek.

Zilzal Suresinin Fazileti:

Resulü Kibriya (s.a.v.) Efendimiz bu surenin fazileti hakkında buyuruyorlar ki:

“İzâ zülzilet…i bir defa okumak Kur’an’m yarısını okumaya denktir.”
“Kim dört defa izâ zülzilet’i okursa, Kur’an’m tamamını okumuş gibi ecir verilir.”
* Bir kimse çok çok Zilzâl suresini namaz içerisinde okumayı adet haline getirirse, Cenabı Hakk o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve beri kılar.
* Bu sureyi okumaya devam edenler düşmanlarının şerlerinden emin olurlar.