Tag Archives: rabbena atina fiddünya duası

Rabbena Atina Duası

Rabbena Atina Duası Arapçası :  Rabbenâ âtinâ fîd-dünyâ haseneten ve fîl-âhıreti haseneten ve kınâ azâben-nâr. Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmülhısâb. Rabbena Atina Duası Türkçe Anlamı Manası : “Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru. (Bakara Suresi, 20. Ayet) “Ey Rabbimiz! Beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap günü bağışla.

Rabbena Atina Duası Fazileti

Rabbena Atina Duası Fazileti Nedir? Rabbena Atina Anlamı ve Türkçe Okunuşları. Rabbena Atina Duası Arapçası : “Rabbena âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneten ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minî-ne yevme yekûmu’l-hisâb. Rabbena Atina Duası Türkçesi : “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz! Beni, anamı-babamı… Read More »