Rabbena Atina Duası Fazileti

By | 15 Aralık 2013

Rabbena Atina Duası Fazileti Nedir? Rabbena Atina Anlamı ve Türkçe Okunuşları.

dualarRabbena Atina Duası Arapçası : “Rabbena âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneten ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minî-ne yevme yekûmu’l-hisâb.

Rabbena Atina Duası Türkçesi : “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz! Beni, anamı-babamı ve müminleri hesap gününde bağışla.

Peygamber Efendimiz Namazda Otururken Okuduğu Dualar: Allah Rasûlü (s.a.v.) Rabbena’dan sonra da bazı dualar okurdu. Hz. Âişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.), namazında otururken şöyle duâ ederdi: “Allâhümme innî e’ûzu bike min ‘azâbi’l-kabri ve e’ûzu bike min fitneti’l-mesîhi’d-dec-câli ve e’ûzu bike min fitneti’l-mahyâ ve min fitneti’l-memât. Allâhümme innî e’ûzu bike mine’l-me’semi ve’l-mağram.” Allah’ım! Kabir azabından sana sığınırım; yalana Mesîh’in (Deccâl’in) şerrinden sana sığınırım; hayatın ve ölümün şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım.

Buhârî, Ezan, 149