Tag Archives: rabbenağfirli duası ve anlamı

Rabbena Atina Duası Fazileti

Rabbena Atina Duası Fazileti Nedir? Rabbena Atina Anlamı ve Türkçe Okunuşları. Rabbena Atina Duası Arapçası : “Rabbena âtinâ fi’d-dunyâ haseneten ve fi’l-âhirati haseneten ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. Rabbenağfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minî-ne yevme yekûmu’l-hisâb. Rabbena Atina Duası Türkçesi : “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz! Beni, anamı-babamı… Read More »