ibrahim Bin Ethem’in Kır Gezintisi

By | 23 Haziran 2020

İBRAHİM B. ETHEM’İN KIR GEZİNTİSİ 

Vaktiyle İbrahim b. Ethem kır gezintisine çıkmışti. Bu gezinti sırasında bir askerle karşılaştı. Asker • 

Sen köle misin? diye sordu. 

İbrahim bin Ethem : 

— Evet ben köleyim, dedi, 

Asker : 

— Bu _kasabanın en kalabalık yeri neresidir? diye sördü.  

İbrahim bin Ethem :  

—- Mezarlıktır, dedi. 

Bu beklenmedik cevap karşısında askerin cam sıkıldı ve İbrahim bin Ethem’e :

— Sana şehirden soruyorum. sen bana mezarlığı gösteriyorsun, dedi. Fakat İbrahim b. Ethem sözünü tekrarladı ve yine mezarlığı işaret ettL Bunun üzerine asker kırbaç ile başınâ vurdu ve başını yardı. Onu şehre götürdü. Onları bu halde gören dostları : 

— Bu ne haldir? diye sordular. Asker de başım yardığını söyledi ve aralarında geçen konuşmaları tekrarladı. Bunun üzerine halk : 

— Sen ne diyorsun? Bu, İbrahim bin Ethem’dir, dediler. Asker atından indi, İbrahim bin Ethem’in eline eteğine sarıldı ve ondan af diledi Bu arada İbrahim bin Ethem’e : 

— Niçin köleyim dedin? diye sordular. İbrahim b. Ethem de : 

— Adam bana köle misin? dedi, ama kimin kölesi olduğumu sormadı. Tabii ben insanların kölesi’ değil, Allah’ın kulu ve kölesiyim, dedi. Bununla beraber o benim başımı yardığı zaman ben onun cennete girme. sini Allah’tan diledim, dedi. Kendisine : 

— Nasıl olur, o sana zulmetti, diyenlere de 

— Onun bana yaptığına karşılık mükafat alacağı. 

 

mı- biliyordum. Onun yüzünden mükafat görmem ve benim yüzümden onun ceza görmesini muvafık bulmadım, onun da benden iyilik görmesini arzu ettim, dedi.