Tag Archives: namazdan sonra okunacak dua ve tesbih

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapçası :  İnnî veccehtü vechiyelillezî fataressemâvâti vel ardi hanîfen vemâ ene minel müşrikîn. Namazdan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ben yüzümü halis olarak, yerleri ve gökleri yaratan Allah’a çevirdim, ben müşriklerden değilim.” Namazdan sonra okunacak duanın da gayesi, kılınan namazın boşa gitmemesi, feyzinin bizlere tesir etmesine matuftur. Çünkü peygamberimiz bu hususta birçok… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua ve Arapçası Makalemizde. Namazlarımızdan sonra ister Türkçe ister Arapça Dua edelim Yüce Allah bizi duyar . Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça :“Allâhumme innî e’ûzu bike mine’l-hem-mi ve’l-huzni ve’l-‘aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-cubni ve’l-herami ve e’ûzu bike min en u-radde ilâ erzeli’l-‘umri ve e’ûzu bike min fit-neti’l-mahyâ ve’l-memâti ve e’ûzu bike min… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça Okunuşu : “Allâhumme innî es’eluke mine’l-hayri kullihî ‘âcilihî ve âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem aİem. Ve e’ûzu bike mine’ş-şerri kullihî âcilihî ve ‘âcilihî mâ ‘alimtuminhu ve mâ lem a’lem. Ve es’eluke’l-cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve ‘amelin ve es’eluke min hayri mâ seeleke ‘ abduke ve ra-sûluke muhammedun… Read More »