Tag Archives: namazdan sonra okunacak dua nihat hatipoğlu

Namazın Arkasında Okunacak Dua

Namazın Arkasında Okunacak Dua Arapçası : Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhumme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatinâ ve temmim taksirâtinâ… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapçası :  İnnî veccehtü vechiyelillezî fataressemâvâti vel ardi hanîfen vemâ ene minel müşrikîn. Namazdan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ben yüzümü halis olarak, yerleri ve gökleri yaratan Allah’a çevirdim, ben müşriklerden değilim.” Namazdan sonra okunacak duanın da gayesi, kılınan namazın boşa gitmemesi, feyzinin bizlere tesir etmesine matuftur. Çünkü peygamberimiz bu hususta birçok… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua ve Arapçası Makalemizde. Namazlarımızdan sonra ister Türkçe ister Arapça Dua edelim Yüce Allah bizi duyar . Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapça :“Allâhumme innî e’ûzu bike mine’l-hem-mi ve’l-huzni ve’l-‘aczi ve’l-keseli ve’l-buhli ve’l-cubni ve’l-herami ve e’ûzu bike min en u-radde ilâ erzeli’l-‘umri ve e’ûzu bike min fit-neti’l-mahyâ ve’l-memâti ve e’ûzu bike min… Read More »