Tag Archives: namazdan sonra nasıl dua edilir

Namazın Arkasında Okunacak Dua

Namazın Arkasında Okunacak Dua Arapçası : Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhumme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatinâ ve temmim taksirâtinâ… Read More »

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua Arapçası :  İnnî veccehtü vechiyelillezî fataressemâvâti vel ardi hanîfen vemâ ene minel müşrikîn. Namazdan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ben yüzümü halis olarak, yerleri ve gökleri yaratan Allah’a çevirdim, ben müşriklerden değilim.” Namazdan sonra okunacak duanın da gayesi, kılınan namazın boşa gitmemesi, feyzinin bizlere tesir etmesine matuftur. Çünkü peygamberimiz bu hususta birçok… Read More »

Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualar Nelerdir? İşte Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualarla ilgili rivayetler.  Ömer ve Ali (Radiyellahu anhümaa) Hazretleri, Hızır Aleyhisselarn ile karşılaştıklarında Hızır Aleyhisselam’ın kendilerine şu mübarek duayı öğrettiği rivayet edilmektedir: Ya men la yuşkıluhu sem ‘un an sem ‘in ve la teştebihu aleyhi ‘l-asvatü, ya men la tuğlituhu ‘s-sallü ve la… Read More »

Farz Namazlardan Sonra Okunan Dualar ve Zikirler

Farz Namazlardan Önce ve Sonra Okunan Dualar ve Zikirler Hangileridir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) Namazlardan Önce ve Sonra Hangi Dua ve Zikirleri Okurdu? İşte bu sorularınızın cevabı. “Resulü Ekrem (s.a.v.)’e hangi dua daha kabule şayandır?” diye soruldu: “Gecenin yarısından sonra ve farz namazların akabinde yapılan dualardır.” buyurdu. Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kay yum e… Read More »