Tag Archives: namazdan sonra okunacak dua

Namazın Arkasında Okunacak Dua

Namazın Arkasında Okunacak Dua Arapçası : Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, ves- salâtü vesselâmü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allâhumme Rabbenâ yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatinâ ve temmim taksirâtinâ… Read More »

Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualar

Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualar Nelerdir? İşte Namazdan Sonra Okunması Tavsiye Edilen Dualarla ilgili rivayetler.  Ömer ve Ali (Radiyellahu anhümaa) Hazretleri, Hızır Aleyhisselarn ile karşılaştıklarında Hızır Aleyhisselam’ın kendilerine şu mübarek duayı öğrettiği rivayet edilmektedir: Ya men la yuşkıluhu sem ‘un an sem ‘in ve la teştebihu aleyhi ‘l-asvatü, ya men la tuğlituhu ‘s-sallü ve la… Read More »