Kolay Doğum İçin Okunacak Dualar

By | 23 Şubat 2014

duaKolay Doğum İçin Okunacak Dualar İle  Riskli Hamileliklerde Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunabilir. Allah’ın İzniyle Doğumunuz Kolaylaşır. Kolay Doğum İçin Okunacak Dualar İle İlgili Efendimiz (s.a.v) şöyle tavsiye buyurmuştur;

Doğum yapacak kadının sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Resul-i EKrem Efendimiz kızı Fâtıma validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir, Mübarek nesil Hazret-i Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.

Sıhhatli bir doğum haberini alınca Allah’a şükretmek, konu komşuda bulunan yoksullara yardım etmek, münasip olan bîr cömertliktir.