Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

By | 30 Aralık 2014

duaYasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Arapçası : Yâ İlâhî, yâ Samedî, ve aleyke mu’temedî. Yâ Nâsıru, yâ Muînü bi hürmeti İyyâke na’budu ve iyyâke nestaînü. Einnı alâ külli hâlin bi kuvveti kudretike. Yâ Muînü, yâ Rahmânü ve bi hürmeti sûreti Yâsîn ve bi hürmeti sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ecmaîn.

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, ey Dayanağım. Senden başka yardımcım yok. Sanadır güvencim. Ey Yardımcım, ey Nimet Vericim, “İyyâke na’budü ve İyyâke nestaîn (Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz)” hürmetine, kuvvet ve kudretinle bana yardım et. Ey yardım edici ve esirgeyici Allah’ım, Yasin hürmetine ve Hz. Muhammed Mustafa hürmetine medet ve lütfunu benden esirgeme. Allah, Hz. Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına rahmet buyursun.”

Yasin-i Şerif okunduktan sonra, arkasında bu duanın okunması Allah’a tam bir güvenin alametidir. Kuran’ın kalbi olan Yasin okununca, Cenabı-ı Hakk’a yapılacak olan yalvarış şüphesiz geçerli olacaktır.

Yasin-i Şerifin hürmetine, “Ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım dileriz” ilahi ifadesi hürmetine Mevlâ yapılan duayı kabul buyuracaktır. Bu hususta zerre kadar şüphe yoktur.

Yasin-i Şerif okunduktan sonra bu duanın okunması sevaptır. Hatta bazılarına göre müstehaptır. Bilhassa akşam yatağa yatarken Yâsîn-i Şerifi okuyup, arkasından bu duayı okuyup yatmak çok güzel bir harekettir.

Yine sabah kalkınca önce Yasin okuyup, arkasından bu duayı okuyup, ondan sonra herhangi bir işe başlanırsa, o iş kolaylıkla meydana gelir ve hiçbir sıkıntı çekmeden akşama kadar ferah ve neşe içerisinde vakit geçirilir. Bu husus birçok İslam bilginleri tarafından tecrübe edilmiştir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.