Rüyada Oruç Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Oruç görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Oruç gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.Rüyada görülen oruç, kişiye, duruma ve bulunulan ortama göre çeşitli çağrışımlar yapar. Bazan düşmanlarından korunmaya, nefsini eza ve cefadan muhafazaya işaret sayılır. Hazan ise, hastanın ölmesine, susmaya,… Read More »

Orucun Önemi ve İftar Ederken Yapdacak Dualar

Ebu Hureyre’den rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:“Üç kişinin duası reddolunmaz; iftar eden oruçlunun, adil devlet başkanının ve mazlumun duası…”İbn-i Ebi Müleyke, Abdullah b. Amr (radıyallahu anhumaf dan şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellemfi işittim, şöyle buyuruyordu: “Oruçlunun, iftar esnasındaki duası reddolunmaz.” İbn-i Ebi Müleyke dedi ki: Abdullah… Read More »

Oruçla İlgili Zikir Ve Dualar

Oruçla İlgili Zikir Ve Dualar Özellikle Ramazan Ayı İçerisinde Bol Bol Yapılır. Orucumuzu zikir ve dualarla süslemek çok makbul bir durumdur. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir : Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle derdi: Allahümme ehillehu aleyna bilyümni vel imani vesselameti velislami rabbi ve rabbukallah Allah’ım, bu ayı üzerimize… Read More »

Allah inancında annenin etkisi

Çocuğun  ruhsal gelişiminde annenin payı çok büyüktür. Son araştırmalar fiziksel gelişme kadar ruhsal gelişmenin de ana rahminde başladığını gösteriyor. Eşlerin birbirini sevmesi, evliliğin mutluluk içinde devam edeceğine inanması ve çocuk yapmaya istekli olması çocuk ruh sağlığının ilk şartıdır. Sosyal ve ekonomik şartları iyi, eşini seven, çocuk yapmaya istekli bir kadın annelik rolünü ve sorumluluğunu üstlenmeye… Read More »

Ev Temizliği

Her hafta evi beraberce temizleyebileceğiniz bir zaman belirleyin. Her aile üyesi temizlemek için en az iki oda ya da toz al. 1. Planlama ve Organizasyon Temizlik, düzensiz bir şekilde yapıldığında yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, temizlik gününü önceden belirleyerek bir plan oluşturmak önemlidir. Hangi odalardan başlayacağınızı, hangi gün hangi görevi tamamlayacağınızı belirlemek, temizlik… Read More »

Çocukta Ahlâk Gelişimi

DİN DUYGUSU sadece yüce bir güce sığınmadan ve bağlanmadan ibaret değildir; içersinde ahlâki duyguları da barındırır. Allah’a iman eden bir mümin, “âmetü”de ifade edilen temel esaslara (meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye) da inanmış ve iman etmiş sayılır. Bu kişinin imanı davranışlarına yansır; bu davranışlar onda bir… Read More »

Rüyada Ter Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

ayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Ter görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız.Sizde rüyanızda Ter gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.- Rüyada görülen terlemek, sıkıntı çekip borçlanmaya çağrışım yapar. Bazen zina suçu işlemeye, kötü söz işitmeye; bazen da, mali sıkıntı çekmeye, yorucu bir işe yorumlanır. Kimi zaman maldan… Read More »

Rüyada Tabak Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Tabak görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız.Sizde rüyanızda Tabak gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.Rüyada görülen tabak, kişiye,duruma,görünüme göre ı,eşitli çağrışımlar yapar. Tabağın dolu olması, kısmetin açıldığına bollaşacağına; boş olması ise, kısmetin kapandığına, geçim ıkıntısı çekileceğine işaret eder. Bazen hamile bir eşe,… Read More »

Rüyada Sarhoş Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Sarhoş görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Sarhoş gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.Rüyada görülen sarhoşluk korkuya çağrışım yapar,  üzüntüye, kedere ve sıkıntıya, bazen da, sevinmeye, malın Mikluğuna veya işlerin bozulmasına işaret sayılır. Kimi zaman  işlemeye, kırıcı söze, kavgaya, kimi… Read More »

Rüyada Sandalye Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Sandalye görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Sandalye gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.Rüyada görülen sandalye, işsiz bir kimse v yeni bir işe çağrışım yapar. Bazan evlenip yeni bir yuva kurmuyı hizmetçiye; bazan da işten ayrılmaya, sıkıntıya, yoksulluğa iyi»»- sayılır.… Read More »

Allah’ a (cc) iman

Soru: İnsanlar, yaptıkları işleri Allah(cc) yazgısı ile mi yaparlar, yoksa irade-i cüz’iyeleri ile mi işlerler? Cevap: Cenab-ı Hak, kulunun yapacağı işi ve onu ne şekilde işleyeceğini biliyor. Bunun için, o işi, kulun yapacağından dolayı takdir buyurmuştur. Kulun, iradesine dayalı işlerde, önce kendi cüz’i iradesi, sonra Allah’ın iradesi sadır olur. 2 Soru: Allah’a (cc), Peygamber’e (sav),… Read More »

Hayranlık Kültürü, Çocuk İçin Elverişsiz Bir Gelişme Ortamıdır

Anne babanın küçük şeylere büyük önem vermemeleri, büyüklükler karşısında küçük davranmamaları çocuğun karakter teşekkülünde etkili olur. Her şeyi ve herkesi alkışlama konusunda çok istekli olan bir ailede çocuğun faydalı ile faydasızı, güzelle çirkini, iyi ile kötüyü ayırma gücünün doğru gelişmeme ihtimali vardır. Küçük menfaatler, küçük insanlar, küçük davranışlar ve küçük sonuçlar karşısında hep hayran olan… Read More »

Misafirlik Hakkında

Abdullah b. Busr (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) babama misafir oldu. Ona, yem ek ve vetbe18? ikram ettik, onlardan yedi. Sonra hurma getirildi.Hurma yiyiyor ve baş parmağıyla orta parmağını birleştirerek, iki parmağı arasına atıyordu. Sonra ona, içecek getirildi. Onu içti, sonra sağ yanındakine verdi.Sonra Babam, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bineğinin… Read More »

Selam Verdikten Sonra Yapılacak Dualar

Sevban (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazını bitirince üç kere Allah’tan bağışlanma diler ve şöyle derdi: “A llah’ım, sen selamette kılansın ve selam (esenlik ve emniyet) şendendir. Sen, ne yücesin ey azamet ve ikram sahibi!”107 Muğire b. Şu’be (radıyallahu anhfdan rivayet olunduğuna  göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazını bitirince şöyle… Read More »

Rüyada Merdiven Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Merdiven görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Merdiven gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz.Rüyada görülen merdiven, yükselmeye, dini inancın sağlamlığına yorumlanır. Kimi zaman büyüklüğe, /enginliğe çağrışım yaparken, kimi zaman ise, yolculuğa, sıkıntı ya işaret eder Bir kimse rüyada toprak veya… Read More »

Besmelenin Sırları

Bu bölümde besmelede yer alan ‘Allah’ kelimesindeki ve Allah’ın güzel isimleri demek olan Esmau’l Hüsnadaki bazı sırlara açılan kapıları aralamaya çalışacağız. Önce Allah lafzındaki bazı sırlara Bismillah deyip başlayalım. 1. Allah Alsaha.com sitesinde yer alan bir habere göre: Ürdün Yermuk Üniversitesinde Dr. Fahri Kettane, bir derste sınıfa: ‘ses ve yapı yönünden ‘Allah’ lafzı hakkında kim… Read More »

Biruni

İtalyan bilim târihçisi Carlo Nollino da, Müslümanların astronomiye olan katkılarını inceleyen bir eserinde şöyle yazmaktadır: “Bettânî, astronomide ilerleme yapabilmek için şu iki şeyi şart koşuyordu: Birincisi; astronomi teorilerini iyice inceleyip derinleşmek ve bununla beraber, matematik ve diğer fen bilimleri yardımıyla bu teorileri esaslı bir surette tenkide tâbi tutmak. İkincisi ise; astronomik gözlemlere aralıksız devam etmek.… Read More »

Her İşte Allahın Koruması İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

ER RAKÎB : Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden Zikir Sayısı: 312 – Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur. Ebced değeri 312 Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40 gün oruç… Read More »

Dua Ne Zaman ve Nerede Yapılır?

Duâ, her zaman ve her yerde yapılabilecek bir ibâdettir. Ancak İslâm âlimleri, belirli zaman ve mekânlarda özellikle duâ yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 1. Kadir gecesinde 2. Gecenin ikinci yarısına doğru 3. Farz namazların sonunda 4. Ezan ve kâmet arasında 5. Seher vakti 6. Ezan okunduğunda 7. Yağmur yağdığında 8. İslâm ordusu düşmanla cihâd… Read More »

Duanın Kabul Olması İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

ES SEMî’ :  Herşeyi iyi işiten Zikir Sayısı: 180 – Duaların kabulu için okunur. Ebced değeri 32.40 Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.